Tårnby Ny Retsbygning
Projekt
Bygherre
Kvadratm.
Arkitekt
Landskab
Ingeniør
Tårnby Ny Retsbygning 1 Præmie i indbudt konkurrence
Justitsministeriet
1300 kvm., kontorer. Retssale
Fuglsang & Mandrup-Poulsen
Svend Kierkegaard
Teyteu
Rammen omkring en retshandling, behøver ikke nødvendigvis at afspejle strenghed. Det er her intentionen at skabe et bygningsværk der fremtræder lyst og åbent, samtidig med at det forholder sig respektfuldt til de konfliktfyldte handlinger det skal danne rammer omkring. Bygningskomplekset er disponeret som 4 rationelle kontorlænger placeret i krydsform - to og to arrangeret omkring trippelhøje foyer-rum med sidelys Mellem bygningskroppene og anlæggets ydre kvadrant dannes der fire atriumgårde. Dette giver mulighed for at publikum og ansatte altid er sikret udsyn til de frodige haver uden generende indblik. Retssalene kan derfor disponeres med en fuld væg i glas mod kirsebærhaven. Huset opføres i mur, der pudses med gennemfarvet puds. Den omkransende mur udføres i pudset mur samt, partier af stålespalier.
Side 1